De weg naar een betere gezondheid

Iedereen heeft een zijn eigen idee bij gezondheid. Het kan enorm verschillen wanneer een individu zich wel of niet gezond voelt. Een recente en veel gebruikte definitie van gezondheid, opgesteld door Machteld Huber in 2011, luidt: “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven“.

We trekken onze gezondheid vaak in twijfel als er veranderingen optreden op twee gebieden:

  • Participatie: Niet meer kunnen meedoen met en bijdragen aan de maatschappij.
  • Sensatie: De achteruitgang van het gezondheidsgevoel (energie en in balans zijn).

Zo kan het zijn dat mensen met een chronische ziekte of aandoening, die vinden dat ze voldoende kunnen participeren in de samenleving, zich toch gezond voelen. Aan de andere kant kunnen mensen, die beperkt worden in het participeren door onverklaarbare vermoeidheid of pijn, zich ernstig ziek voelen.

In mijn praktijk voor gezondheidscoaching is het streven naar bovengenoemde vorm van gezondheid het belangrijkste uitgangspunt. Hierbij is het enorm belangrijk om aandacht te besteden aan alle aspecten van gezondheid. De huidige gezondheidszorg laat gelukkig steeds vaker een verandering zien, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de biofysiologische, psychologische en sociale aspecten van een gezondheidsprobleem. Maar hier wordt helaas in het merendeel toch te weinig aandacht besteed aan het sociale en psychologische aspect van gezondheid. Waar er vaak naar een fysiek probleem wordt gezocht, wordt het mentale deel van het probleem, de persoon zelf, vaak niet meegenomen in de zoektocht naar de oplossing. Omdat ieder persoon uniek is, is er voor geen enkel gezondheidsprobleem één en dezelfde aanpak te bedenken. Daarom is een combinatie van de kennis over het herstel en een persoonlijke aanpak van groot belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *